Debrőd községet először a 13. századbeli írásos feljegyzésekben említik. Valószínűleg ugyanilyen régi volt a László királynak szentelt templom is, mely a Szen-László forrás mellett épült, bár a szakemberek következtetései szerint egyes részei még ennél is régibbek, akár másfél évszázaddal korábban is keletkezhettek. A közelben egy kolostor

Jászó legelső, valószínűleg fából épült kolostora a 12. század elején épülhetett. Az 1120-ban alakult premontrei rend első rendháza Jászón épült, de az építkezés a tatárjárás során félbeszakadt.A rend 1225 után újraszerveződött, IV. Béla ekkor tette hiteles hellyé a kolostort. Mivel a premontrei rendnek ekkor már saját

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on