Premontrei apátság

é.sz. 48.681483
k.h. 20.967211

Megközelítés autóval, kerékpárral vagy gyalogosan: Mivel a kolostor magas tornyai már messziről, a falu határából is jól láthatóak, megközelítése nem igényel különösebb magyarázatot. Ha azonban valaki mégis eltévedne, akkor a falu központja felé vezető 550-es útról a legközelebbi kereszteződésben az 548-as útra balra fordulva, majd 200 méter után a vasútállomás felé haladva érkezhet meg az ország egyik legértékesebb szakrális emlékművéhez.

A Gömör-Szepesi-érchegység déli oldalán, a Bódva folyó felső folyásának vidékén legalább nyolcszáz évvel ezelőtt német bányászok telepedtek le. Az érchegységben rejlő ezüst, réz és vasérc vonzotta őket ide. A bányászat egészen a 19. század elejéig dominált a térségben. Mivel a közelben volt Torna-, Gömör- és Szepes vármegye, ezért a Bódva völgyét kettészelő szepességi kereskedelmi út is óriási szerepet játszott a vidék benépesedésében. Jászó legelső, valószínűleg fából épült kolostora a 12. század elején épülhetett. Az 1120-ban alakult premontrei rend első rendháza Jászón épült, de az építkezés a tatárjárás során félbeszakadt.

A rend 1225 után újraszerveződött, IV. Béla ekkor tette hiteles hellyé a kolostort. Mivel a premontrei rendnek ekkor már saját erdőbirtokai, bányái, halastavai, fűrésztelepei, borkereskedelme, vízmalmai, iskolái, könyvtárai és saját kódexmásoló helyei voltak, jelentős gazdasági szerepet töltött be. A kolostor első pusztulása a tatárjárás során következett be, majd az 1526-os év is végzetes volt: a szerzetesek elhagyták a kolostort, nem sokkal később pedig leégett, állapota folyamatosan romlott. Az épület a Thököly-felkelés idején újabb kárt szenvedett, 1685-ben szinte teljesen elpusztult. I. Lipót uralkodása alatt egy akkori felújítást követően a znojmói premontrei apátság kirendeltsége lett átszervezett egyházi tulajdonként.

Az apátság mai formáját is akkor kapta. A kirendelt prépost, Sauberer András nagyszabású átalakítást indíttatott: kéttornyú, barokk-rokokó templomot emeltetett, a kolostor belső udvarát megváltoztatta, mögötte barokk kertet alakíttatott ki. A munkálatok 1745-től egészen az 1766-os újraszentelésig tartottak. A kolostor egészen 1950-ig szolgálta az egyházat, majd az államosítás után pszichiátriai intézetet hoztak benne létre. Az akkori használók óriási károkat okoztak az épületkomplexumban. Igazából csak 1990 után fordult jobbra a műemlékegyüttes sorsa, amikor is visszakerült az egyház birtokába. A negyedszer is a teljes pusztulás szélén álló épületkomplexum az egyháznak köszönhetően nyerte el ma is megcsodálható, pompás formáját.

Jászói-barlang

Mutasd az utat – Jasovská jaskyňa, 044 23 Jasov

A Jászói-barlang a Szlovák-karszt Nemzeti Park legjelentősebb barlangjai közé tartozik. Gazdag cseppkőképződményeiről, érdekes sziklaalakzatairól, járatainak többszintes kifejlődéséről, fajgazdag denevéreiről, régészeti leleteiről és figyelemfelkető történelméről ismert. A Szlovák- és Aggteleki-karszt barlangvilága részeként a világ természeti örökségének jegyzékébe is bekerült. A barlang látogatási útvonalának hossza 550 méter. A barlangot a Bódva folyó felszín alatti vizei a középtriász mészkövekben öt kéményekkel összekapcsolt barlangszinten alakították ki. A barlang már a neolitikumban (bükki kultúra), bronzkorban, hallstati korban (az idősebb vaskor) és a római korban is lakott volt. Elszórt régészeti leletek alapján az ember rövid itt-tartózkodása a paleolitikum időszakában is feltételezhető.

A hagyomány szerint a barlang felső részeit a jászói premontrei rend szerzeteseinek valamelyike fedezte fel. A rend kezdetei egészen a 12. századig nyúlnak vissza. A barlang járatait a kolostor és a község lakói menedékként több alkalommal is használták, amiről számos felirat tanúskodik. A barlangot Richter Alajos jászói premontrei kanonok jóvoltából 1846-ban tették látogathatóvá. Villanyvilágítását 1926-ban vezették be. A Csehszlovák Turisták Klubja 1931-ban nyitotta meg az Útvesztő nevű szakaszt és kivájta az alsó bejáratot. 1935-ben a felső szintet is látogathatóvá tették.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on