Nagytárkányi sóhivatal

é.sz. 48.388546
k. h. 22.093636

Megközelítés autóval: 

Már az Árpád-házi királyok uralkodásának kezdete óta történelmi dokumentumok említik a sóbányákat. A földbirtokosok egészen 1405-ig szabadon termelhették ki és értékesíthették a sót. 1405 és 1768 között viszont a sót már csak saját használatra bányászhatták. 1768 óta a só állami monopóliumnak számít, ezért központilag kellett megszervezni a sóútvonalakat, valamint ki kellett alakítani a sókezelést segítő irodákat. Az uralkodó, később pedig az Államkincstár, jelentős bevételre tett szert a sókereskedelemnek köszönhetően. A só kitermelése és szállítása ezért szigorúan ellenőrzött bürokratikus folyamattá vált, amelyet a királyi udvar irányított. A király megadhatta vagy visszavonhatta a kereskedés jogát.

Ennek a folyamatnak a részeként a 18. században épült meg késő barokk stílusban a nagytárkányi Sóház, valószínűleg a tokaji Sóházzal együtt. Tokajban két egyforma létesítmény látható, amelyek alakjukban és elrendezésükben szinte teljesen megegyeznek a 18. századi nagytárkányi Sóházzal. A helyi lakosok és az írott falukrónika várként is említi a nagytárkányi Sóházat, mégpedig I. Rákóczi György vadászkastélyaként. Ezt az állítást azonban hiteles dokumentumok nem erősítik meg. I. Rákóczi György (II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ükapja) nevéhez viszont szorosan kötődik a sókereskedelem, mivel átszervezte a szállítást és a vidéki adásvételt. A sóutat egészen Tokajig a sebes folyású Tiszáról a megbízhatóbb Ticére vezette át. A Tice még ma is kanyarog a Bodrogközben, sajnálatos módon azonban egyre alacsonyabb a vízszintje.

A bodrogközi vasútvonalak megépítése után a sógazdaságot átszervezték. A gőzmozdonyok és a vasúti kocsik megjelenésével a vízi közlekedés elvesztette a jelentőségét, így a 19. század végén befejeződött a sókereskedelem Nagytárkányban. A sóraktárak területén 3 dohányraktár épült, amelyek dohányfelvásárlási helyként működtek. A környékbeli termesztők hozták ide a dohányt, amit itt erjesztettek, majd tovább szállítottak. A Sóház épülete továbbra is irodaként szolgált, mígnem lassan tönkrement és a dohányfelvásárló személyzet kénytelen volt az udvaron lévő kisebb épületekbe költözni. Az 1960-as években az állami baromfiipari vállalat költözött be az udvarra. A dohányt követően csirkéket tartottak a raktárakban, amelyek közül egy időközben leégett.

Az egykori Sóhivatal épülete Nagytárkányban mind a mai napig fennmaradt. Egy 18. századi későbarokk műemlékről van szó, amely 2004 és 2005 között átfogó felújításon esett át. Jelenleg a nagyközönség számára látogatható.

A földszinti helyiségekben a Sóhivatal vezetőjének a szobája van kialakítva. Itt láthatók a sókitermelést szemléltető tárgyak, valamint a sóudvar területének makettje, amely két fából készült sóraktárat, a “cseléd” házakat, az alkalmazottak kertjét és magát a sóiroda épületét is szemlélteti. Nagyon érdekes történelmi térképmásolatokat is kiállítottak itt, amelyeken keresztül a látogatók megismerkedhetnek a sókitermeléssel, a Kárpát-medence sóellátásának megszervezésével, valamint a vízfolyások átalakításaival, amelyek a sószállítás biztonsága és gazdaságossága miatt voltak szükségesek. Az egyik helyiségben Galgóczy Tibor nagykaposi népművész alkotásaiból látható egy állandó kiállítás.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on